proclaimer

Dit is de officiële website van De Voedingskundige. De Voedingskundige streeft er naar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u.

U kunt hiervoor onze contactpagina gebruiken.

De Voedingskundige behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg en streeft ernaar een vraagsteller zo spoedig mogelijk te informeren.

Uw privacy
Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook anoniem en automatisch gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek en het gebruik van onze websites. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Een ander voorbeeld hiervan is het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies tegen gaan door uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Let op: het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is.

Links naar andere websites
Deze site kan hyperlinks naar andere organisaties en instellingen bevatten. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van De Voedingskundige en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. De Voedingskundige is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht
Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van De Voedingskundige. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen via de contactpagina.